رزومه کادر اداری

 

معاون فناوری آموزشی دبیرستان شاهد: محمد اقبالی

سابقه خدمت : 25 سال

18 سال مسئول تکنولوژی آموزشی مرکز تربیت معلم علامه طباطبایی خرم آباد 7 سال معاون فناوری

آموزشی دبیرستان فنی و حرفه ای ولی عصر، دبیرستان تیزهوشان و شاهد ناحیه یک آموزش و پرورش

خرم آباد . داور جشنواره های برتر تدریس اداره کل و ناحیه یک آموزش و پرورش

وهوشمند سازی این دبیرستان ها

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

کادر اداری

 

مدیر

علی علی زاده

معاون آموزشی

مهدی مومنی علی ساجدی زاده

معاون پرورشی

قوام هاشمی

معاون فناوری اطلاعات

محمد اقبالی

معاون اجرائی

نادر حسنوند باقر علی نیایی

مشاور

سعید مرادی سعید رومانی

سرایدار مستخدم

محمود خوش رفتار

مربی بهداشت

 

حسابدار

علی علی زاده

سایر سمت ها