کادر آموزشی

 

این دبیرستان دارای 30 نفر کادر آموزشی ( دبیر )  مجرب در سطح تحصیلات

کارشناسی ارشد و دکتری به صورت انتخابی با پیشنهاد مدیر و تایید اداره

مربوطه از بین دبیران با تجربه استانتعیین می گردند .

و برای کلاس های فوق برنامه و تقویتی و جبرانی علاوه بر برنامه اصلی

از این دبیران برای دانش آموزان طرح هدف استفاده می شود .