مقام اول مسابقات رسانه و فضای مجازی pes ارشاد

دانش آموز محمد مهدی برزویی بازگیر درمسابقات pes رسانه و فضای مجازی

از طرف اداره ارشاد و فرهنگ اسلامی شهرستان خرم آباد بین کلیه دبیرستانهای

استان مقام اول را کسب نمودند

امیر حسین سوری سازنده فیلم فرورز

این فیلم برگزیده جشنواره فیلم کوتاه کشوری و مقام اول فیلم کوتاه

دانش آموزی استان را کسب کرد

موضوع فیلم : فرهنگ ورزش می باشد

افتخارات فرهنگی و هنری مدرسه

 

مقام اول مسابقات سرود استان و ورود به کشوری

رتبه اول فیلم کوتاه مسابقات فرهنگی استان

مقام اول مداحی استانی و ورود به کشوری

رتبه دوم اذان استان

رتبه دوم رشته صحیفه سجادیه استان

خوش نویسی رتبه اول تنبک رتبه اول شهرستان

رتبه دوم تفسیر قرآن در استان

عکس دیجیتال و نشریه الکترونیکی رتبه دوم شهرستان

رتبه دوم مفاهیم و رتبه سوم مداحی شهرستان

انشای نماز رتبه اول استان

احکام کسب رتبه اول و دوم استان