فرمانده برتر جشنواره مالک اشتر

برادر بسیجی : جناب آقای امیر محمد پور ذاکری

فرمانده برترجشنواره مالک اشتر کل کشورشدند .

مقام اول مسابقات رسانه و فضای مجازی pes ارشاد

دانش آموز محمد مهدی برزویی بازگیر درمسابقات pes رسانه و فضای مجازی

از طرف اداره ارشاد و فرهنگ اسلامی شهرستان خرم آباد بین کلیه دبیرستانهای

استان مقام اول را کسب نمودند

تقدیر از نفر اول آزمون پیشرفت تحصیلی استان ( سرمستی )

تقدیر از نفر اول آزمون پیشرفت تحصیلی استان ( دانش آموز علیرضا سرمستی )

اسامی پذیرفته شدگان دانشگاه های سراسری کشور ( دبیرستان شاهد پسران 93-95 )

روی پذیرفته شدگان  کلیک کنید

تصاویر ربات ساخت دانش آموزان دبیرستان شاهد آقای عزیز زاده و فریدونی

تصاویر ربات  ساخت دانش آموزان آقایان عزیز زاده و فریدونی 

افتخارات و دستاوردهای دبیرستان

 

کسب رتبه سوم کشوری توسط تیم رباتیک دبیرستان و راهیابی دانش آموزان

آقای عزیز زاده و فریدونی

به عضویت در تیم رباتیک کشوری .


ورود   15 دانش آموز در رشته های مهندسی و 6 دانش آموز در رشته های پزشکی و

10 دانش آموز در سایر رشته های حقوقو علوم انسانی از طریق آزمون سراسری دانشگاه های کشور


افتخارات

...