نفرات برتر مسابقات فرهنگی هنری بهمن 98

نفرات برتر مسابقات قرآن عترت و نماز ناحیه یک آموزش و پرورش 

دبیرستان شاهد

1- احکام محمد   حسین مرادی   مقام سوم

2- عباس لطفی   صحیفه سجادیه  مقام دوم

3- حسین حیدری   مداحی    مقام دوم

4- حسین مرادی مطلق قرائت تحقیق مقام دوم

5- میثم مرادی مطلق حفظ عمومی مقام دوم

6- امیر حسین زرینی حفظ پنج جزء مقام اول

نمایشگاه مدرسه انقلاب

برنامه امتحانات دی ماه 98

بر روی فایل ضمیمه کلیک کنید

فایل های ضمیمه :

کلاس آموزش خانواده

نفرات برتر مسابقه زندگانی پیامبر اعظم ( ص)