معرفی برنامه روبیکا از طرف ناحیه یک

همکاران ، و دانش آموزان عزیز جهت کسب اطلاعات آموزشی

ابتدابرنامه روبیکارا از لینک (https://ln.rubika.ir/aPP)نصب

سپس از طریق لینک(https://rubika.ir/kfveapn1)

به کانال مربوطه آموزشی وارد شوید.دبیرستان شاهدپسران.

سایت هاو کانال های آموزش ازراه دور متوسطه

سایت هاو کانال های آموزش ازراه دور متوسطه دوم

www.drqim.com

sanatisharif0

www.alaatv.com

darsebti.com@

tarijhatfarsi0@- کانال تخصصی ادبیات فارسی

tarijhatoloumvafonoun0 @ - کانال تخصصی علوم و فنون ادبی

نفرات برتر مسابقات فرهنگی هنری بهمن 98

نفرات برتر مسابقات قرآن عترت و نماز ناحیه یک آموزش و پرورش 

دبیرستان شاهد

1- احکام محمد   حسین مرادی   مقام سوم

2- عباس لطفی   صحیفه سجادیه  مقام دوم

3- حسین حیدری   مداحی    مقام دوم

4- حسین مرادی مطلق قرائت تحقیق مقام دوم

5- میثم مرادی مطلق حفظ عمومی مقام دوم

6- امیر حسین زرینی حفظ پنج جزء مقام اول

نمایشگاه مدرسه انقلاب

برنامه امتحانات دی ماه 98

بر روی فایل ضمیمه کلیک کنید

فایل های ضمیمه :