اردوی بسطام اردیبهشت 98

برنامه امتحانات هماهنگ میان ترم سال اول و دوم (اردیبهشت 98 )

روی فایل ضمیمه کلیک کنید

فایل های ضمیمه :

برنامه کلاس های تقویتی ( پنج شنبه ها )

برنامه امتحانات شبیه سازی نهایی پایه سوم متوسطه بیرستان شاهد پسران دوره دوم ( فروردین 98)

مراسم تقدیر از دانش آموزان برتر نوبت اول دیماه 97